لبیک یا حسین

لبیک یا حسین…

لبیک یا حسین... ایام محرم ۱۴۴1 هجری قمری بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد. ... بی حسین بن علی احساس پیری می کنم نی که پیری بلکه احساس حقیری می کنم گفت سائل از چه رو محکم به سینه می زنی؟ گفتم از آینه ی دل گردگیری می کنم عزاداریتان قبو ...

فقط حیدر امیر المومنین است

فقط حیدر امیر المومنین است

شعر زیبایی در وصف مولا علی (ع) علی دلدار رب العالمین است تمام عشق ختم المرسلین است علی جنت مکان جنت نشین است نخ شال علی حبل المتین است علی عشق یل ام البنین است ولی الله، امام المتقین است پیام صاحب قرآن همین است فقط حیدر امیر المومنین است التماس د ...