۲۰۲۰۰۲۰۸_۱۷۴۹۲۹

(کلیپ 5) غدیر و جمادی الثانیه 1441

شما هم مبلغ غدیر باشید زیرا پیامبر گرامی اسلام فرمودند فلیبغ الحاضرُ الغائبَ و الوالدُ الولدَ الی یوم القیامه. ترجمه:پیام غدیر را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند جهت دریافت و پخش کارت هوشمند بصورت رایگان با شماره های ...